JAWATANKUASA TINDAKAN PERPADUAN NEGERIJawatankuasa Tindakan Perpaduan Negeri (JKTPN) telah ditubuhkan di peringkat negeri untuk menyokong MPPN dan JKPPN. JKTPN dipengerusikan oleh Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) yang memegang portfolio Perpaduan di setiap negeri dan keahliannya terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), pihak swasta dan individu;

Ahli-ahli Jawatankuasa ini dilantik bagi tempoh selama dua (2) tahun dan mesyuarat jawatankuasa akan bersidang setiap dua (2) bulan sekali manakala sekretariat bagi Jawatankuasa ini adalah Pengarah Perpaduan Negeri masing-masing.

Terma Rujukan bagi JKTPN adalah:

  1. Forum untuk membincangkan isu dan masalah yang berkaitan dengan perpaduan termasuk suasana perpaduan dan hal integrasi nasional melalui perkongsian maklumat bersama badan bukan kerajaan (NGO), pihak swasta dan individu;
  2. Menjelaskan isu-isu semasa dan menjawab persoalan yang menjadi pertikaian (contestation) di peringkat akar umbi yang boleh mencetuskan masalah perhubungan dan ketegangan sosial dalam masyarakat;
  3. Mengesyor inisiatif dan program untuk memantapkan perpaduan dan keharmonian masyarakat di peringkat komuniti melalui aktiviti pendampingan sosial (social outreach) dan program penggalakan; dan
  4. Menjalin kerjasama pintar dan menggembleng sumber-sumber sedia ada agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat sivil dalam menyokong inisiatif membudayakan perpaduan dan meraikan kepelbagaian bagi memastikan perpaduan masyarakat sentiasa terpelihara.

AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN