Maklumat dan kandungan terkini berkenaan Dasar Perpaduan Negara (DPN)

Dasar Perpaduan Negara (DPN)

Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030

Brosur Dasar Perpaduan Negara (DPN)


Soalan-soalan Lazim (F.A.Q)
 • +

  Apakah itu Dasar Perpaduan Negara (DPN)?

 • +

  Apakah prinsip utama dalam pembangunan DPN?

 • +

  Apakah matlamat DPN yang ingin dicapai?

 • +

  Bagaimanakah matlamat DPN akan dicapai?

 • +

  Bagaimanakah DPN dibangunkan?

 • +

  Apakah manfaat Dasar ini kepada rakyat?

 • +

  Bilakah DPN ini dijangka siap untuk dilaksanakan?

AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN