Kurangkan Pemanasan Global
Logo JPNIN

LAMAN WEB RASMI

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

(JABATAN PERDANA MENTERI)

   
             

Nama: Aldrina @ Mimi O.P. Andu

Emel: mimi.othman[at]perpaduan[dot]gov[dot]my

No Tel: 03-8883 7000

Samb: 7170

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi PERPADUAN ialah Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), PERPADUAN. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Peneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) jabatan dengan keperluan Pelan Strategik Jabatan dan ISP Sektor Awam;
  • Melaksanakan penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT;
  • Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan ICT dalam Sistem Penyampaian Pekhidmatan Jabatan;
  • Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT;
  • Membantu Ketua Pengarah dalam memastikan peruntukan-peruntukan di bawah DKICT PERPADUAN¬†difahami dan dipatuhi oleh semua pengguna;
  • Memastikan keperluan keselamatan ICT dilaksanakan dan dikuatkuasakan;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti hebahan DKICT PERPADUAN serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  • Melaksanakan inisiatif Dasar Keselamatan ICT Hijau Jabatan;
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PERPADUAN.